Ronneby Kommun IKT-teamet

Soft Center 8:1, plan 1, Ronneby Kunskapskällas lokalytor.

IKT är en förkortning av informations- och kommunikationsteknik.
Kommunens IKT-pedagoger erbjuder stöd som syftar till att förskolor och skolor ska kunna använda IT och media i undervisningen på ett genomtänkt sätt. Vi sätter fokus på IT och pedagogik.

Vi arbetar också för att öka pedagogers kompetens att använda IT och medier i sitt arbete och bidra till både en kreativ och kritisk användning samt för att göra digitala lärresurser tillgängliga.
Läs mer i vår IKT-strategi och kontakta gärna oss IKT-pedagoger!

Kontaktpersoner:

Carina Andersson
Carina.andersson@edu.ronneby.se
0457-618480

Josefina Bowin-Andersson
Josefina.bowin-andersson@edu.ronneby.se
0457-618481

Jesper Rehn
Jesper.rehn@edu.ronneby.se
0457-618479