Ronneby Företagsgrupp

Soft Center 1 plan 2

Ronneby Företagsgrupp är en ideell förening som verkar för ett gott näringslivsklimat i Ronneby kommun bl.a genom vår medverkan i Näringslivsrådet. Alla företagare som vill bidra i det syftet är välkomna som medlemmar. Vi tror på kompetensutveckling och arbetar för att högskolorna ska utgöra en resurs för medlemsföretagen i deras utveckling. Vår uppgift är också att sprida kännedom om den samlade kompetens som finns hos medlemmarna och öka affärsnyttan i medlemsföretagen.

Vi har vuxit mycket det senaste året och arbetar för att formera om verksamheten så den möter alla våra medlemmars behov. Du är varmt välkommen att medverka om du vill bidra i arbetet. Vill du bli medlem sänd in dina kontaktuppgifter till oss, vi hanterar din ansökan så snart vi kan, i hektiska perioder kan det dröja någon vecka.