Noisy Cricket AB

Soft Center V, plan 2

Noisy Cricket är en naturlig samarbetspartner som levererar anpassade lösningar med webbteknik som verktyg.

Att tillsammans med våra kunder analysera och lösa deras behov är modellen som gäller för oss. Noisy Cricket konkurrerar därmed inte längre med argumenten att vi har bäst designers, eller de mest kompetenta teknikerna.

Allt sådant är självklara verktyg som vi använder oss av för att tillsammans med våra kunder nå de strategiska målen.

Vår egenutvecklade dynamiska plattform RX Server är också ett av våra verktyg som gör att vi kan utveckla mps, ärendehantering, bokning, e-handelssystem, webbplatser och appar så som kunden vill ha dem, utan begränsningar.