Looping Event AB

Soft Center V, plan 2

I maj 2013 sparkade vi igång. Looping Event AB. Ett företag som kommer att stå bakom ett antal intressanta branschmässor, event och roadshows runt om i Sverige.

Vi som är involverade i bolaget har tillsammans mångårig erfarenhet från mässor och event, media, fack- och detaljhandel. Och har deltagit i mässor som såväl arrangör som utställare och besökare.

Erfarenheterna har vi tagit med oss. Vi har lyssnat på vad andra har sagt. Vi har själva tyckt och tänkt. Och tror oss helt enkelt kunna göra något bättre.

Att erbjuda utställarna kostnadseffektiva mässor är ett ledord för Looping Event. Väl fungerande logistik, enkelhet och smidighet är andra viktiga hörnstenar.