Humankapitalet Blekinge

Vi på Humankapitalet Blekinge AB utför de tjänster som regeringen benämner som Hushållsnära tjänster och dessa tjänster kan utföras hos dig som privatperson eller hos anhörig. Tjänsterna kan utföras i ditt eller anhörigs bostad, eller i nära anslutning till bostad. Detta gäller även fritidshus.

Telefonnummer 0457-122 80
Se gärna en kort film om våra tjänster
http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/rot_rut/rut-foretagen-vaxer-runt-om-i-landet_196359.html