Eyes4work AB

Soft Center 7 plan 2

Eyes4work startades 2018 med målsättningen att tillsammans med lokalt förankrad personal och samarbetspartners skapa effektiva kedjor där utbildning, matchning och validering är delar i den process som leder individen framåt, mot ett nytt jobb eller vidare mot nästa mål. Mera info