Deloitte AB

soft4

Affärshälsa – för starka och smidiga företag

Hälsovinsterna med att hålla sig i form är många och kända av de flesta. Effekterna av att trimma ditt företag är minst lika goda. Vältränade företag är starkare, friskare och sundare än andra. De mår bättre och lever längre. På vägen upplever de större livskvalitet i form av starkare varumärke, nöjdare ägare och gladare medarbetare. Attraktionskraften och konkurrensfördelarna är helt enkelt större. Vi lägger upp ett träningsprogram för dig och ditt företag. Vi har resurser och verktyg som vi anpassar efter dina behov inom:

• Rådgivning
• Ekonomistyrning
• Projektstöd i ekonomifunktionen
• Outsourcing av lön- och ekonomifunktioner
• Tillfälligt kompetens- och resursstöd
• Kund- och leverantörsreskontra
• Ägarförändring
• Värderingar
• Rekonstruktioner
• Riskanalys
• Bokslut och deklarationer
• Företagsbeskattning
• Moms
• Årsredovisning
• Revision
• Redovisning