Combiwood Sverige AB

Soft Center V, plan 3

OÜ Combiwood är ett estniskt träindustriföretag, som inledde sin verksamhet 2004. Combiwoods arbetstagare är experter inom träbranschen, som har årtiondens erfarenhet av skogsindustri, träförädlingsindustri och tillverkning av lister.

Företagets huvudbransch är tillverkning av målade trälister. Combiwood tillverkar 40 miljoner löpmeter målade lister om året.

Våra viktigaste kunder finns i Norden, men vi exporterar målade lister också till andra europeiska länder.
Combiwood har över 150 anställda och företagets omsättning år 2015 var 30 miljoner euro.