Ronneby Business Center

Soft Center 1 plan 2

Ronneby Business Center är en miljö för utveckling av affärsidéer, företag och entreprenörer. Det är den naturliga träffpunkten för företagare i Ronneby.

Exempel på aktiviteter:
• Starta eget stöd och aktiviteter
• Företagsrådgivning
• Drop in för besökare
• Labbmiljöer för nya innovationer inom smart industri
• Workshops och seminarier
• Affärsutveckling av besökare och deras idèer
• Matcha besökare med näringsstöttande verksamhet såsom t ex ALMI, NyföretagarCentrum, Companion, investerare, bank, försäkringsbolag
• Samarbete med Blekinge Business Incubator
• Techtank Ronneby: Utveckling inom teknik och innovation som lättviktsdesign och smart industri t ex hållbar produktion, kunskapslyft, testbädd, industri 4.0 där vi kan hjälpa till med projekt, produkt- och protyputveckling som skapar affärsnytta. Vi kan även vara länken mellan näringsliv och forskning. Läs mer på Techtanks hemsida