Ronneby Business Center

Soft Center 1 plan 2

Ronneby Business Center är en miljö för utveckling av affärsidéer, företag och entreprenörer. Det är den naturliga träffpunkten för företagare i Ronneby.

Exempel på aktiviteter:

• Företagsrådgivning
• Starta eget stöd och aktiviteter
• Drop in för besökare
• Labbmiljöer för nya innovationer inom smart industri
• Workshops och seminarier
• Affärsutveckling av besökare och deras idèer
• Matcha besökare med näringsstöttande verksamhet såsom t ex ALMI, NyföretagarCentrum,
Companion, investerare, bank, försäkringsbolag
• Samarbete med Blekinge Business Incubator
• Näringslivsinriktade projekt
Affärscafé för kvinnor av kvinnor
• Integrationsprojekt med näringslivsinriktning
• Techtank Ronneby: Utveckling inom teknik och innovation som lättviktsdesign och smart industrilänk till annan webbplats t ex hållbar produktion, kunskapslyft, testbädd, industri 4.0 där vi kan hjälpa till med projekt, produkt- och protyputveckling som skapar affärsnytta. Vi kan även vara länken mellan näringsliv och forskning. Läs mer på Techtanks hemsidalänk till annan webbplats

Ronneby Business Center ligger på Soft Center som är ett företagshotell med ca 100 företag/verksamheter. I miljön finns kommunala verksamheter som FIN samt näringslivsstödjande organisationer som verkar lokalt och regionalt för att stimulera näringslivsutveckling t ex NyföretagarCentrum, ALMI Invest m fl.