Blekinge Kompetenscentrum – Landstinget Blekinge

Soft Center 7 plan 2

Projektet, Välbefinnandecoachning och Integration, drivs med stöd av Europeiska socialfonden och i samarbete mellan Landstinget Blekinge och Arbetsförmedlingen. Akademiker med utländsk bakgrund har utbildats till välbefinnandecoacher. De ska nu coacha nyanlända som står långt ifrån arbetsmarknaden till bättre hälsa och bättre förutsättningar att få ett arbete. Coachning-metoden som är utvecklad i USA, är baserad på 25 års forskning och är ett nytt sätt att arbeta med hälsoförbyggande arbete.
Projektägare är Blekinge kompetenscentrum, Landstinget Blekinge.