Biosfärområde Blekinge Arkipelag

Soft Center I plan 2

Unesco har utsett Blekinge Arkipelag till biosfärområde. Området omfattar kust och skärgård i Karlskrona, Ronneby och Karlshamns kommuner.

Biosfärområden är modellområden för en hållbar utveckling där det gäller att stödja, bevara och utveckla området så att dess särart bevaras samtidigt som den ekonomiska utvecklingen och möjligheterna till fortlevnad utvecklas.

I Blekinge Arkipelag är det i första hand natur, kultur och entreprenörskap som skall vara ledord i utvecklingsarbetet för att stimulera områdets utveckling.

Den 30 juni 2011 bildades också en ideell förening som kommer att leda arbetet med biosfärområdet och som kommer att fungera som länk mellan olika aktörer och skapa arenor för utvecklingsarbetet.

Det lokala engagemanget och de lokala resurserna är grunden för områdets utveckling och kommande arbete.