Apelgårdens HVB i Blekinge AB

Soft Center 5, plan 3

Apelgården grundades 2002 av Patric Conrad och hans 2 syskon. 1962 byggdes fastigheten av Landstinget och användes till flickhem.

Våra tre ledord är Respekt, Omtanke och Trygghet.
Dessa genomsyrar hela vår verksamhet.

Vi erbjuder en professionell och trygg omvårdnad, behandling, utredning och utslussning.

Vi har bred kompetens av välutbildad personal med mångårig erfarenhet av utredning, vård och behandling.

-Apelgårdens behandlingshem (Ungdomar 13-20 år)
-Svalan behandlingshem (Förälder med barn, familjer med barn, gravida kvinnor, vård enl paragraf 11 fängelselagen.)
ingår i bolaget Apelgården HVB med Patric Conrad som ägare.

För oss spelar boendemiljön en stor och viktig roll i själva behandlingsarbetet och därför har vi valt att förlägga våra boenden i  i natursköna och lugna områden väl anpassade för ändamålet.
Detta för att våra ungdomar ska få lugn och ro för att återhämta sig och påbörja läkningsprocessen men också för att inte påverkas negativt ifrån den yttre miljön.

Kontaktpersoner:
Ulf Pettersson, verksamhetsutvecklare
ulf.p@apelgarden.com
0731-555214

Mats Appladahl, personalchef
073-1472401
mats.a@apelgarden.com

Klas Gustavsson, analytiker
klas.g@apelgarde.com
0733-226508