AlphaCE

AlphaCE är ett utbildnings- och matchningsföretag som arbetar med att få ut människor på arbetsmarknaden. Tyngdpunkten ligger på coachning, utbildning och matchning – alltid med kvalitet och resultat i fokus.

Soft Center 1, plan 2

Vision: Alla har en plats på arbetsmarknaden!

Affärsidé: Att stötta människor och skapa bättre förutsättningar för dem på arbetsmarknaden.

Tjänster: Erbjuder coachande, förberedande och utbildande insatser som underlättar och skapar bättre förutsättningar för individer att komma in på eller stå bättre rustade för arbetsmarknaden.

  • Antal anställda: 550
  • Omsättning 2016: 225 miljoner
  • Verksamhet: 50 orter i Sverige, indelade i 10 regioner.
  • Huvudkontor: Kalmar