Almi Invest Syd AB

Soft Center I plan 2

Almi Invest investerar i bolag med skalbara affärsidéer och möjlighet till långsiktig värdetillväxt. Bolagen ska ha förmåga att konkurrera såväl nationellt som internationellt och det måste finnas ett tydligt kundbehov. Ledningen ska bestå av drivna entreprenörer eller team med förmåga att bygga framgångsrika företag.

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i unga tillväxtbolag.